НЯКОЛКО ДУМИ ЗА НАС

Ассист Сервиз ЕООД

е създаден през 2004 г. в гр. София. Основна сфера на дейност са ремонтни и техническо обслужване на товарни, леки и лекотоварни автомобили.

Автосервизът разполага с 6 работни поста. Четири за товарни и два за леки и лекотоварни.

Комбинацията на лоялна клиентска база и стабилен растеж ни дава възможност да привличаме като персонал специалисти от най-високо ниво.

Като партньор на водещи дистрибутори на българския пазар за следпродажно обслужване на автомобили, ние сме в състояние да отговорим на изискванията на клиента с иновативни, ефективни и конкурентни решения.

Със солиден опит в техническата поддръжка и сервизирането на автомобили, ние привличаме и задържаме нашите партньори, предлагайки им най-високо качество услуги.

Нашата основна бизнес стратегия е изграждане на дългосрочни взаимоотношения с клиентите ни. За нашите корпоративни клиенти – предлагаме сервизни договори за цялостно обслужване на Вашия автопарк с преференциални условия.

На 28.10.2021 г. стартира изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-5262-С01/28.10.2021 г. с бенефициент „АССИСТ СЕРВИЗ“ ЕООД. Проектът се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020. Общата цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за „АССИСТ СЕРВИЗ“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и 7 500,00 лв. национално съфинансиране.

Общата продължителност на проекта е 3 (три) месеца