Ассист Сервиз ЕООД е създаден през 2004 г. в гр. София.

Основна сфера на дейност са ремонтни и техническо обслужване на товарни, леки и лекотоварни автомобили.

Автосервизът разполага с 6 работни поста. Четири за товарни и два за леки и лекотоварни.

Комбинацията на лоялна клиентска база и стабилен растеж ни дава възможност да привличаме като персонал специалисти от най-високо ниво.

Като партньор на водещи дистрибутори на българския пазар за следпродажно обслужване на автомобили, ние сме в състояние да отговорим на изискванията на клиента с иновативни, ефективни и конкурентни решения.

Със солиден опит в техническата поддръжка и сервизирането на автомобили, ние привличаме и задържаме нашите партньори, предлагайки им най-високо качество услуги.

Нашата основна бизнес стратегия е изграждане на дългосрочни взаимоотношения с клиентите ни. За нашите корпоративни клиенти – предлагаме сервизни договори за цялостно обслужване на Вашия автопарк с преференциални условия.

 

 На 04.08.2020 г. стартира изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-6168-С01/04.08.2020 г. с бенефициент „АССИСТ СЕРВИЗ“ ЕООД. Проектът се финансира по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за „АССИСТ СЕРВИЗ“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. 

 Общата стойност на проекта е 10 000 лв., от които 8 500 лв. от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и 1 500 лв. национално съфинансиране. 

 Общата продължителност на проекта е 3 (три) месеца